Adatvédelmi tájékoztató

  • Az adatkezelő megnevezése: Nemes-Nagy Anna egyéni vállalkozó
  • Adószám: 68122605-1-42
  • Székhely: 1163 Bp. Veres Péter út 90.
  • Az adatkezelés pontos célja: hírlevél küldés
  • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes adatkezelés
  • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
  • Az adatkezelés időtartama: visszavonásig.
  • Az érintett adatokat kizárólag én kezelem, harmadik fél részére, a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem továbbítom.
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100159/2016

Figyelembe veszem az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

§ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. örvény;
§ Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
§ Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

6. § 

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ha tetszett, oszd meg!
Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>